Воблер Kosadaka RS-JERK XL 50F плав., 50мм, 3.05г., 0.8-1.2м, цв.NT, Kosadaka

изображение Воблер Kosadaka RS-JERK XL 50F плав., 50мм, 3.05г., 0.8-1.2м, цв.NT, Kosadaka
(0)

Воблер Kosadaka RS-JERK XL 50F плав., 50мм, 3.05г., 0.8-1.2м, цв.NT, Kosadaka