Воблер Kosadaka IMAJER XS 75F плав., 75мм, 9.05г., 0.6-1.2м, цв.CNB, Kosadaka

изображение Воблер Kosadaka IMAJER XS 75F плав., 75мм, 9.05г., 0.6-1.2м, цв.CNB, Kosadaka
(0)

Воблер Kosadaka IMAJER XS 75F плав., 75мм, 9.05г., 0.6-1.2м, цв.CNB, Kosadaka