Воблер Kosadaka ARADO XS 60SP сусп., 60мм, 5г., 1.2-2.0м, цв.PSSH, Kosadaka

изображение Воблер Kosadaka ARADO XS 60SP сусп., 60мм, 5г., 1.2-2.0м, цв.PSSH, Kosadaka
(0)

Воблер Kosadaka ARADO XS 60SP сусп., 60мм, 5г., 1.2-2.0м, цв.PSSH, Kosadaka